Examenreglement Interieuracademie

Dit reglement betreft de examens voor de volgende opleidingen:

·         Interieurstyling

·         Binnenhuisarchitectuur

Structuur van het examen

De opbouw van het examen is als volgt:

– Deel 1: Portfolio-opdrachten

Tijdens de opleiding worden vier portfolio opdrachten gemaakt en door de docent beoordeeld. Deze vormen het eerste deel van het examen.

– Deel 2: Examenopdracht

Via het examenbureau ontvangt u, na inschrijving, de examenopdracht. Deze wordt tijdens het examen beoordeeld.

Examen

Inschrijven gaat als volgt:

 1. De uiterlijke inschrijfdata voor de examens staan op de site.
 2. Na inschrijving ontvangt de kandidaat een automatische ontvangstbevestiging.
 3. De kandidaat ontvangt vervolgens een factuur.
 4. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief en ontvangt de kandidaat hier een bevestiging van samen met het examenreglement.
 5. De uiterlijke verzenddatum van de examenopdracht staat vermeld op de site.
 6. Uiterlijk twee weken voor de examendatum ontvangt de kandidaat de examenoproep.

De examenopdracht

Deze opdracht bestaat uit:

–       Beschrijving van de casus

–       Een bijbehorende opdracht

–       Het beoordelingsformat

–       Een beschrijving van het verloop van het examen

Examenopdracht

Wanneer een kandidaat 5 werkdagen na, de op de site genoemde verzenddatum van de eindopdracht, nog geen eindopdracht heeft ontvangen, dient de kandidaat contact op te nemen met het examenbureau.

Examenoproep

Wanneer een kandidaat 5 dagen voor, de op de site genoemde examenweek, nog geen examenoproep heeft ontvangen, dient de kandidaat contact op te nemen met het examenbureau.

Examenlocatie

Bij minder dan 5 aanmeldingen van kandidaten voor een examenlocatie behoudt het examenbureau het recht om een andere locatie aan te wijzen.

Afname examen

Het examen is een mondelinge examen. De kandidaat wordt bevraagd door twee examinatoren. Het examen duurt 20 minuten. De kandidaat moet op tijd aanwezig zijn; minimaal 15 minuten voor aanvang. Wanneer de kandidaat later is dan gaat dat ten koste van zijn examentijd. Wanneer de kandidaat te laat is en het gereserveerde tijdvak voor de kandidaat is verstreken, is de kandidaat gezakt voor het examen.

Identificatie

De kandidaat dient, samen met de oproep, een legitimatiebewijs mee te brengen met pasfoto om aan te tonen dat hij/zij werkelijk zelf het examen aflegt. De examencommissie zal dit bij aanvang van het examen controleren. Zonder legitimatiebewijs kan geen examen afgelegd worden en is de kandidaat dus gezakt.

Inleveren

De kandidaat laat een exemplaar van de uitgewerkte examenopdracht in kleur geprint op A4 achter in een gesloten envelop voorzien van naam en examennummer. Dit exemplaar blijft minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden in het bezit van het examenbureau en kan daarna opgevraagd worden bij vergoeding van verzendkosten.

Uitslag

De uitslag volgt per mail binnen 5 werkdagen in de vorm van een cijfer.

Beoordelen

De opdracht wordt beoordeeld door twee examinatoren op basis van een beoordelingsformat dat bestaat uit vier onderdelen. Deze beoordeling is bindend.

Herbeoordeling

Bij een onvoldoende beoordeling kan een kandidaat protest aantekenen en een schriftelijk verzoek indienen via examenbureau@interieuracademie.nl voor een herbeoordeling. Dit verzoek dient binnen 4 weken na verzending van de uitslag te worden ingediend. Het examenbureau zal dan het ingeleverde werk voorleggen aan een derde beoordelaar. Deze uitslag is bindend. De kosten voor een herbeoordeling bedragen € 75,-

Annuleren

Wanneer een kandidaat de inschrijving voor het examen wil annuleren, dient de kandidaat dit schriftelijk kenbaar te maken bij het examenbureau van Interieuracademie via examenbureau@interieuracademie.nl

Bij afmelding voor de aangekondigde verzenddatum van de eindopdracht zal wanneer de ingeschreven kandidaat zich schriftelijk heeft afgemeld van het examen het reeds betaalde examengeld met aftrek van € 35,00 administratiekosten worden terugbetaald. Bij schriftelijke afmelding tussen de verzenddatum van de eindopdracht en de termijn van 7 dagen voorafgaande aan het examen, zal het reeds betaalde examengeld met aftrek van €150,00 administratiekosten worden terugbetaald. Daarna is er geen restitutie meer mogelijk. Wanneer een kandidaat niet op het examen verschijnt, vindt er geen restitutie plaats.

Cijfer

Bij berekening van een cijfer wordt bij het tweede decimaal niet afgerond, maar afgebroken. Op 1 decimaal geldt de gangbare afrondingsregel.
5,43 wordt dus 5,4 en dit wordt dus een 5.
5,47 wordt ook 5,4 en dus een 5.
5,58 wordt een 5,5 en dus een 6.

Diploma

Als de kandidaat het recht heeft op het certificaat voor de portfolio’s en het examen voldoende is beoordeeld dan heeft de kandidaat recht op het diploma. Deze wordt automatisch verzonden. Als een kandidaat alleen het examen met een voldoende heeft afgerond, maar geen certificaat voor de portfolio opdrachten heeft, ontvangt de kandidaat alleen het certificaat voor het afgelegde examen.

Herexamen

Kandidaten die zijn gezakt krijgen een schriftelijke onderbouwing van de examencommissie. Deze onderbouwing is bindend.

Kandidaten kunnen herexamen doen met een verbeterde versie van dezelfde opdracht. De kosten van een herexamen staan vermeld op de website.

Inschrijven gaat als volgt:

 1. De uiterlijke inschrijfdata voor de herexamens staan op de site.
 2. Na inschrijving ontvangt de kandidaat een automatische ontvangstbevestiging.
 3. De kandidaat ontvangt vervolgens een factuur.
 4. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief en ontvangt de kandidaat hier een bevestiging van samen met het examenreglement.
 5. Uiterlijk twee weken voor de examendatum ontvangt de kandidaat de examenoproep.

Uitvoering herexamen

Het verloop van het herexamen is gelijk aan het verloop van het examen, dus ook de beoordeling en verwerking van het examen zoals in dit reglement beschreven staat.

Het cijfer van het herexamen is bindend.

 

Niet voorzien

Daar waar het examenreglement niet in voorziet, beslist de directie van Interieuracademie.

Interieuracademie erkent je talent!
Ontwerp: Kracht | Realisatie Bright Online | Copyright 2023

Hulp nodig?

Bel: 0314 368619 of

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.