Examenreglement Interieuracademie

Algemeen

Dit reglement betreft de examens voor de volgende opleidingen:

Structuur van het examen
De opbouw van het examen is als volgt:

Deel 1: Portfolio-opdrachten

Tijdens de opleiding worden vier portfolio opdrachten gemaakt en door de docent beoordeeld. Deze vormen het eerste deel van het examen.

Deel 2: Examenopdracht

Via het examenbureau ontvang je de examenopdracht. Deze wordt tijdens het examen beoordeeld.

Examen

Het examen is een vast onderdeel ter afsluiting van de opleiding. Je hoeft je hiervoor niet in te schrijven. 

Mocht je tijdens de opleiding besluiten dat je geen examen wil gaan doen verzoeken we je voor de 10e les dit zelf via de mail aan het Examenbureau door te geven (examenbureau@interieuracademie.nl)
Deelnemen aan het examen is alleen mogelijk als de portfolio opdrachten met een voldoende zijn afgerond, je minimaal 80% aanwezig bent geweest en de opleiding betaald is. 

De examenopdracht

Deze opdracht bestaat uit:

  • Beschrijving van de casus
  • Een bijbehorende opdracht
  • Het beoordelingsformat
  • Een beschrijving van het verloop van het examen

Examenoproep

Vooraf ontvangt de examenkandidaat een examenoproep. Hierin staat vermeld wat de examenlocatie, datum en tijd is. 
Wanneer een kandidaat 5 dagen voor de examenweek nog geen examenoproep heeft ontvangen, dient de kandidaat contact op te nemen met het examenbureau. 

Examenlocatie

De examens worden afgenomen op 4 locaties in Nederland
* Utrecht
* Amsterdam
* Zwolle 
* Breda

Afname examen

Het examen is een mondelinge examen. De kandidaat wordt bevraagd door twee examinatoren. Het examen duurt 35 minuten. De kandidaat moet op tijd aanwezig zijn; minimaal 15 minuten voor aanvang. Wanneer de kandidaat later is dan gaat dat ten koste van zijn examentijd. Wanneer de kandidaat te laat is en het gereserveerde tijdvak voor de kandidaat is verstreken, is de kandidaat gezakt voor het examen.

Duur examen

Het totale examen duurt 35 minuten onderverdeeld in:
* 5 minuten voorbereiden
* 15 minuten presenteren
* 10 minuten vragen beantwoorden
* 5 minuten opruimen

Inleveren

De kandidaat laat een exemplaar van de uitgewerkte examenopdracht in kleur geprint op A4 achter in een gesloten envelop voorzien van naam en examennummer. Dit exemplaar blijft minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden in het bezit van het examenbureau en kan daarna opgevraagd worden bij vergoeding van verzendkosten.

Uitslag

De uitslag volgt per mail binnen 10 werkdagen in de vorm van een cijfer.

Beoordelen

De opdracht wordt beoordeeld door twee examinatoren op basis van een beoordelingsformat dat bestaat uit 4 onderdelen. Deze beoordeling is bindend.

Herbeoordeling

Bij een onvoldoende beoordeling kan een kandidaat protest aantekenen en een schriftelijk verzoek indienen via examenbureau@interieuracademie.nl voor een herbeoordeling. Dit verzoek dient binnen 4 weken na verzending van de uitslag te worden ingediend. Het examenbureau zal dan het ingeleverde werk voorleggen aan een derde beoordelaar. Deze uitslag is bindend. De kosten voor een herbeoordeling bedragen € 75,-

Cijfer

Bij berekening van een cijfer wordt bij het tweede decimaal en per half punt afgerond.
Bijvoorbeeld:
5,0 t/m 5,24 wordt 5,0
5,24 t/m 5,74 wordt 5,5
5,75 t/m 5,99 wordt 6,0

Certificaat/ Diploma

Als alle portfolio opdrachten afgetekend zijn, je minimaal 80% aanwezig bent geweest en je geen examen doet ontvang je een certificaat.

Als je het examen en de portfolio opdrachten voldoende hebt afgerond en minimaal 80% aanwezig bent geweest wordt het diploma uitgereikt. 

Herexamen

Kandidaten die zijn gezakt krijgen een schriftelijke onderbouwing van de examencommissie. Deze onderbouwing is bindend.

Kandidaten kunnen herexamen doen met een verbeterde versie van dezelfde opdracht. De kosten van een herexamen zijn €150,-.

Inschrijven gaat als volgt:

  1. De uiterlijke inschrijfdata voor de herexamens staat vermeld in de mail met de examenuitslag.
  2. Na inschrijving ontvangt de kandidaat een automatische ontvangstbevestiging.
  3. De kandidaat ontvangt vervolgens een factuur.
  4. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving definitief en ontvangt de kandidaat hier een bevestiging van.
  5. Uiterlijk twee weken voor de herexamendatum ontvangt de kandidaat de examenoproep voor het herexamen. 

Uitvoering herexamen

Het verloop van het herexamen is gelijk aan het verloop van het examen, dus ook de beoordeling en verwerking van het examen zoals in dit reglement beschreven staat.

Het cijfer van het herexamen is bindend.

Niet voorzien

Daar waar het examenreglement niet in voorziet, beslist de directie van Interieuracademie.